„Wybieram świadomie – poznaję siebie i swój zawód”