Witamy na naszej stronie!
|Strona Główna|Radiowęzeł|Fan Club Stali|Team Strony|Kontakt|
Strona Główna
Strona Główna
Plany lekcji
Informacje
Programy unijne
Kompleksowe umiejętności
Galeria
Kontakt
Szkoła

Dyrekcja
Nauczyciele
System oceniania
Konsultacje
Historia szkoły
Statut szkoły
E-learning
Praktyki zawodowe
Samorząd uczniowski
Gimnazjum nr 19
Dla Ucznia
Gazetka Szkolna
Biblioteka
Projekty edukacyjne
Egzamin gimnazjalny
Egazmin maturalny
PCK
Koło fotograficzne
Zajęcia dodatkowe
Moodle
Innowacje
Biologiczna
Dziennikarska
Rekrutacja
Podania

Kierunki kształcenia
Regulamin
Inne
E-kronika

E-kronika 2013/4
E-kronika 2014/5
klasa sportowa
Doradztwo zawodowe
Fundusz socjalny


 

UWAGA UCZNIOWIE !!!
Zapraszamy uczniów naszego gimnazjum do udziału w projekcie edukacyjnym: „KOMPLEKSOWE UMIEJĘTNOŚCI – GWARANTEM PRZYSZŁOŚCI”.  W ramach projektu organizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów: j. polski, matematyka, chemia, fizyka i j. obce. Chętnych prosimy o pobranie kwestionariusza rekrutacyjnego  z sekretariatu szkoły i złożenia do dnia 28 września. Informacji szczegółowych udziela p. Izabela Dzigorzewska-Kuflińska.

 

 19.05.2014
WYCIECZKA
 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” przystępujemy do ostatniego etapu w tym roku szkolnym, są nim trzy wyjazdy dla uczniów uczestniczących w zajęciach . WIĘCEJ...

 

 19.05.2014
 
Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, rok szkolny 2013/2014  więcej..

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” przystąpiliśmy do realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z następujących przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka, matematyka. Zajęcia realizowane są od 1 kwietnia do końca czerwca 2014. Uczestnikami tych zajęć są przede wszystkim uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu:

 Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, rok szkolny 2013/2014

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 języki obce
 przedmioty dodatkowe 


10.03.2014
 
 Uczniowie z Sobieskiego w czasie ferii zimowych zwiedzali Warszawę i Toruń.  WIĘCEJ...

 29.01.2014 
 WYJAZDY ZIMOWE    więcej...

 10.12.2013
 
REKRUTACJA
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” przystępujemy do kolejnego etapu w tym roku szkolnym, są nim dwa wyjazdy dla uczniów uczestniczących w zajęciach:
 Trzy - 3 – dniowe wycieczki naukowe. WIĘCEJ...
 

 
10.12.2013
 
Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”. więcej ...


 09.10.2013
Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, rok szkolny 2013/2014 Wykonawca : edu atol „GULHI” Wiesław Gul  - więcej...

 Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, rok szkolny 2013/2014  - więcej...

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”. Gabinet nr 28 więcej ...

 16.09.2013
 KOMUNIKAT - WIĘCEJ...

 07.05.2013
Zmieniony harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11  więcej...


26.03.2013

Uwaga!!! ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ  DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO. więcej...

 26.03.2013
Zmieniony harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w ramach projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11  więcej...

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
KWASTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

ULOTKA DLA UCZNIA

Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych   więcej...
Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego więcej... Gimnazjum nr 19
Gimnazjum nr 12
Technikum nr 8

BIP


Comenius


Copyright © 2011 sobieski.phg.pl, wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie za zgodą autora.
Autor strony: uczeń ZS12 W. Kuciński